Priser

Tilstandsrapport med arealmåling, denne regnes som minimum og er mye brukt ved salg av bolig

Enebolig/fritidsbolig tom 150m²: kr.5000,-

Enebolig/fritidsbolig 151-200m²: kr.6000,-

Enebolig/fritidsbolig 201-300m²: kr 7000,-

Enebolig/fritidsbolig 301-400m²: kr 7500,-

Enebolig/fritidsbolig 401-500m²: kr 8000

Enebolig/fritidsbolig 501-600m²: kr. 8500,-

Enebolig/fritidsbolig 601-700m²: kr.9000,-

Tilleggsbygning, garasje e.l.:         kr. 800,-

Verdimodul, tillegg:                       kr.1500,-

Verdimodul er ofte brukt som en tilleggsmodul til tilstandsrapporten, brukes ofte ved privatsalg og  i andre tilfeller hvor det er hensiktsmessig med et verdianslag.

Alle priser er eks mva 25%