Boligtakst

Hvorfor bruke boligtakst?

Bør du bruke takstmann/byggesakkyndig når du skal selge bolig?

Tilstandsrapport og endringer i avhendingsloven:

Fra 1.1.2022 trer endringene i avhendingsloven i kraft. Lovendringene betyr blant annet at en større ansvarlig gjøring av selger av bolig, men også av kjøper. Loven legger opp til at med en tilstandsrapport i hånd, så har man mindre å fare med i en eventuell klagesak.

Samtidig forsvinner «som den er» prinsippet, selger får et større ansvar. Det er ikke lovfestet at man skal bruke tilstandsrapport ved boligsalg, men loven gir et kraftig incitament for at selger skal bruke den, og derved overføre større grad av ansvar på medhjelper som en byggesakyndig.

Det er foreløpig ingen krav til kvalifisering av en byggesakkyndig, myndighetene har inntil videre spilt denne ballen over til bransjen. Vi har lang erfaring fra utførelse av tilstandsrapport/boligsalgsrapport og er kvalifisert av Norsk Takst for å utføre den nye tilstandsrapporten som er et ledd i myndighetenes grep for å få en større grad av trygghet inn i norsk boligomsetning.

Fastsettelse av råtomt verdi

Sett i lys av siste års hendelser i Norsk Høyesterett og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) er det nå fastsatt retningslinjer for å regulere festeforhold etablert før 1975. Det skal alltid tas utgangspunkt i råtomtverdien. Da takseres tomten, og det gjøres fratrekk for tilført infrastruktur og opparbeidelse. Vi må altså se for oss tomten tilbake til da det var en grønn eng når vi utfører en råtomt takst!

Huskeliste når takstmann kommer!

Vi setter pris på at du er forberedt når vår takstmann kommer på besøk, og her er en liten huskeliste:

  • Oversikt over kommunale avgifter
  • Forsikringsbevis
  • Skylddeling (om du har ei tomt som ikke har tinglyste grenser)
  • Årsregnskap (om du bor i sameie eller borettslag)
  • Ferdig utfylt egenerklæringsskjema (ved Boligsalsrapport)

Kvalitetssikring av bolig

Vi bidrar ved overtagelse/ferdigbefaring av byggverk, og kan også bistå ved reklamasjon av arbeider/byggverk som er overtatt. I reklamasjonssaker vil vårt mandat være forskrift og anbefalte løsninger, mens en jurist bør vurdere hvordan saken vil stå seg rettslig. Om ønskelig kan vi også bistå som ansvarlig kontrollerende i byggesak med behov for tredje parts kontroll, samt bistand ved byggesøknad og bistå bransjen med dokumentasjon av sine arbeider. Bedriften innehar også kompetanse til å bistå ved analyse og ved problematikk knyttet til mugg og soppvekst. Kvalitetssikring av bolig gjøres opp mot referansenivå, og hva man kan forvente i henhold til oppføringstidspunkt.

Kontakt oss

Telefon: 915 50 213
E-post: post@ktakst.no


Adresse:
Hasseldalsveien 6, 3790 Helle