Boligtakst

Hvorfor bruke boligtakst?

Hvorfor bør du bruke Boligsalgsrapport når du skal selge bolig?

Hvorfor bør du bruke Boligsalgsrapport når du skal selge bolig?

  • Du får en lavere premie å betale når du tegner eierskifte forsikring.
  • Mindre usikkerhet heftet til boligens kvalitet og høyere pris.
  • Trygghet for alle parter.
  • Ansvaret overdras av en profesjonell part.

Boligsalgsrapport er eiendomsbransjens flaggskip når det gjelder dokumentasjon i forbindelse med salg av bolig. Vi har alle nødvendige sertifiseringer, og utarbeider boligsalgsrapport i henhold til NS 3600, som er et suverent verktøy for en totalvurdering av tilstand på bolig. Ved å benytte boligsalgsrapport etter NS 3600 minimeres risikoen ved handelen, og risiko ved eierskifte forsikring og rettshjelps forsikring blir mindre. Når du skal inngå eierskifteforsikring bør du argumentere med dette for å få ned prisen.

Kjøp og salg av bolig

Vi bistår kjøper og selger i boligmarkedet, og ønsker å bidra til at en bolighandel skal bli en hyggelig og forutsigbar opplevelse. Det anbefales av forbrukerrådet at det ved alle bolighandler blir benyttet Boligsalgsrapport (BSR). Ved annen verdsettelse av bolig og fast eiendom benyttes verditakst, det er også mulig å få en boligsalgsrapport med verdimodul, altså med verditakst integrert i boligsalgsrapporten. Vårt fokus ved taksering av bolig er det aktuelle objektet, og hvilke økonomiske og praktiske utfordringer som hefter ved boligen. Det er åpenbart at kjøp og salg av bolig kan være en risikabel affære, men en transaksjon i boligmarkedet får sjelden noe etterspill dersom det man vet om boligen er gjort kjent. Et forhold som er gjort kjent, enten med informasjon fra eier, eller gjennom observasjoner gjort kjent av takstmann eller andre er per definisjon ikke en mangel, og kan ikke fremsettes som grunnlag for erstatning i etterkant av handelen.

Fastsettelse av råtomt verdi

Sett i lys av siste års hendelser i Norsk Høyesterett og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) er det nå fastsatt retningslinjer for å regulere festeforhold etablert før 1975. Det skal alltid tas utgangspunkt i råtomtverdien. Da takseres tomten, og det gjøres fratrekk for tilført infrastruktur og opparbeidelse. Vi må altså se for oss tomten tilbake til da det var en grønn eng når vi utfører en råtomt takst!

Huskeliste når takstmann kommer!

Vi setter pris på at du er forberedt når vår takstmann kommer på besøk, og her er en liten huskeliste:

  • Oversikt over kommunale avgifter
  • Forsikringsbevis
  • Skylddeling (om du har ei tomt som ikke har tinglyste grenser)
  • Årsregnskap (om du bor i sameie eller borettslag)
  • Ferdig utfylt egenerklæringsskjema (ved Boligsalsrapport)

Kvalitetssikring av bolig

Vi bidrar ved overtagelse/ferdigbefaring av byggverk, og kan også bistå ved reklamasjon av arbeider/byggverk som er overtatt. I reklamasjonssaker vil vårt mandat være forskrift og anbefalte løsninger, mens en jurist bør vurdere hvordan saken vil stå seg rettslig. Om ønskelig kan vi også bistå som ansvarlig kontrollerende i byggesak med behov for tredje parts kontroll, samt bistand ved byggesøknad og bistå bransjen med dokumentasjon av sine arbeider. Bedriften innehar også kompetanse til å bistå ved analyse og ved problematikk knyttet til mugg og soppvekst. Kvalitetssikring av bolig gjøres opp mot referansenivå, og hva man kan forvente i henhold til oppføringstidspunkt.

Kontakt oss

Telefon: 915 50 213
E-post: post@ktakst.no


Adresse:
Hasseldalsveien 6, 3790 Helle