Priser

Tilstandsrapport med arealmåling, denne regnes som minimum og er mye brukt ved salg av bolig

Enebolig/fritidsbolig tom 150m²

Pris: kr. 5 000,-

Enebolig/fritidsbolig 151-200m²

Pris: kr. 6 000,-

Enebolig/fritidsbolig 201-300m²

Pris: kr. 7 000,-

Enebolig/fritidsbolig 301-400m²

Pris: kr. 7 500,-

Enebolig/fritidsbolig 401-500m²

Pris: kr. 8 000,-

Enebolig/fritidsbolig 501-600m²

Pris: kr. 8 500,-

Enebolig/fritidsbolig 601-700m²

Pris: kr. 9 000,-

Tilleggsbygning, garasje e.l

Pris: kr. 800,-

Verdimodul, tillegg
Verdimodul er ofte brukt som en tilleggsmodul til tilstandsrapporten, brukes ofte ved privatsalg og  i andre tilfeller hvor det er hensiktsmessig med et verdianslag.

Alle priser er eks mva 25%

Pris: kr. 1 500,-

Kontakt oss

Telefon: 915 50 213
E-post: post@ktakst.no


Adresse:
Hasseldalsveien 6, 3790 Helle