Priser

Tilstandsrapport med arealmåling, denne regnes som minimum og er mye brukt ved salg av bolig, priser er inklusiv mva

Enebolig/fritidsbolig inklusiv én tilleggsbygning

Pris: kr. 7 400,-

Leilighet i blokk

Pris: kr. 3 500,-

Leilighet i rekkehus

Pris: kr. 4 900,-

Boligsalgsrapport i henhold til NS 3600, priser er inklusiv mva

Enebolig/Fritidsbolig, maks to våtrom, maks én boenhet

Pris kr. 12 000,-

Leilighet i rekkehus eller tomannsbolig

Pris: kr. 7 000,-

Leilighet i blokk

Pris: kr. 5 000,-

Prisene forutsetter at følgende fravalg er foretatt, hvis ikke vil følgende tillegg tilkomme:

Markedsverdi

Pris: kr. 1 000,-

Kontroll av tegninger

Pris: kr. 500,-

Utvidet fuktsøk, hulltagning pr hull

Pris: kr. 300,-

Forenklet vurdering av el-anlegg

Pris: kr. 500,-

Forenklet vurdering av branntekniske forhold

Pris: kr. 500,-

Tilstandkontroll for tilleggsbygning

Pris: kr. 2 000,-

Ekstra våtrom

Pris: kr. 1 500,-

Ekstra boenhet med våtrom

Pris: kr. 2 000,-

Andre oppdrag

Taksering av bolig

Pris: kr. 5 000,-

Taksering av næringseiendom

Pris på forespørsel

Taksering av skade, avregnes pr time

Pris: kr. 1 325,-

Kontakt oss

Telefon: 915 50 213
E-post: post@ktakst.no


Adresse:
Hasseldalsveien 6, 3790 Helle